Bài toán Poincaré và Câu chuyện nằm ở mặt sau của tấm huy chương vàng Fields 2006

6/25/2009 05:11:00 SA Người đăng: vnM@th Friends

Dưới đây là bài viết của thầy Phạm Trà Ân (viện Toán) gửi cho pedia.vnmath vào ngày 09/06/2009. Nó đã được chia làm 3 phần và đăng ở các địa chỉ sau:
Phần 1: Tin các báo.
Phần 2: Bài toán Poincaré: Những chặng đường chinh phục các đỉnh cao .
Phần 3: Câu chuyện nằm ở mặt sau của tấm Huy chương vàng Fields-2006.

Bạn có thể đọc toàn bài từ bản gốc của tác giả. (vnmath có chèn thêm vài hình vẽ mà tác giả đính kèm trong thư).

2 nhận xét:

  1. hieu nói...

    tôi thật sự khâm phục nhà toán học Perelman nhà toán học hiện đại thế giới bây giờ hiếm ai có được bộ óc thông minh thiên tài như ông khi ông đã đưa được ra cách giải quyết theo một nguyên lý mà bẩn thân cá nhân tôi nhận xét là rất đơn giản tôi lấy ví dụ đơn giản như chúng ta giải quyết một bài toán về bó đũa ta chia nhỏ từng chiếc đũa ra là bài toán sẽ rất đơn giản tôi nghĩ đó là cách mà Perelman đã sử lý bài toán Poincaré . Khâm phục Perelman

  2. e1cw2bjaj7 nói...

    The Utah teapot is one of the|is among the|is likely certainly one of the} most common fashions used in 3D graphics schooling. Lastly, Adobe has added support Foot Spa for the ARRI ALEXA 35 cinema digicam with ARRIRAW and Apple ProRes video files, with Apple Silicon lastly getting native AAF support with out counting on Rosetta Mode. Users can now line up textual content and shape them when designing titles in Premiere Pro Program Monitor. The alignment will enable objects in relation to each other|to one another} to snap into place inside the video body and edit the titles in bulk on the timeline. The North American market had a revenue share of 31.6%, and it is anticipated that it's going to} proceed to dominate for the forecasted interval. In addition, it is anticipated that the market would rise outcome of} rising adoption of IT in the healthcare sector.

Đăng nhận xét