Việt Nam Toán học Bách khoa thư - Vietnamese Encyclopedia of Mathematics

4/20/2009 11:25:00 CH Người đăng: vnM@th Friends

Đây là Bách khoa thư về toán học đầu tiên bằng tiếng Việt. Nó đang được xây dựng bởi nhiều người Việt Nam yêu toán. Nếu bạn muốn cống hiến cho dự án này xin vui lòng gửi bài viết của bạn vào hộp thư: pedia.vnmath@gmail.com. Bài viết này sẽ xuất hiện trên trang: http://pedia.vnmath.com vài phút sau khi bạn gửi đi.
Trân trọng,
vnM@th.com

This is the first Vietnamese Encyclopedia of Mathematics. It is under construction by many Vietnamese people who love mathematics. If you want to be a contributor, please send your knowledge about mathematics to our mail: pedia.vnmath@gmail.com. It will be appear in our page: http://pedia.vnmath.com .
Best regards,
vnM@th.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét