Bài đăng mẫu: Tên bài đăng muốn xuất hiện

4/21/2009 01:41:00 SA Người đăng: vnM@th Friends

Nội dung bài đăng:
1/ Văn bản thuần túy
2/ Hình ảnh (Hãy đính kèm file)
3/ Công thức toán: ( Có thể hiển thị không chính xác)
4/ File đính kèm: (Nên cho Link, không nên đính kềm trực tiếp vì có thể không hiển thị) http://www.mediafire.com/?nyygyy4d2mw
Nguồn cấp hoặc tài liệu tham khảo (nếu có)
  1. Kin Y. Li, Math Problem Book I, Hong Kong Mathematical Society, 2001
  2. DongPhD, How to move mont Fuji, DongPhD Translate Series, 2009
Các liên kết: http://www.mediafire.com/?nyygyy4d2mw

Email của bạn*:vnmath.com@gmail.com
Họ và tên: Không bắt buộc.
Nơi công tác:Không bắt buộc.Lĩnh vực: Siêu toán học

0 nhận xét:

Đăng nhận xét