Một số yêu cầu khi gửi bài - Đọc kĩ trước khi gửi bài

4/21/2009 03:13:00 SA Người đăng: vnM@th Friends

Đối tượng: Tất cả mọi người.
Nội quy post bài:
Bài đăng trên pedia.vnmath.com phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
Về nội dung:
Phải là vấn đề liên quan đến Toán học.
Không vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Về hình thức:
Bài viết phải có 100 từ trở lên (không kể tiêu đề, liên kết và các tài liệu tham khảo), có tiêu đề, trích dẫn rõ ràng.
Về tinh thần:
Người viết tham gia hoàn toàn tự nguyện với mục đích chia sẻ, trau dồi kiến thức và có quyền dừng tham gia bất cứ lúc nào mà không cần giải thích.

Bài viết nào trái với các quy tắc trên sẽ bị xóa hoàn toàn. Người viết vi phạm không thể tiếp tục đăng bài.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Vnmath.com@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét