Cách gửi và đăng bài lên pedia.vnmath.com

4/21/2009 01:05:00 SA Người đăng: vnM@th Friends

Trước hết bạn vào hộp mail chọn mục soạn thư
hướng dẫn đăng bài
Subject: Tên bài đăng muốn xuất hiện

-----
Nội dung thư
-----
Nội dung bài đăng:
1/ Văn bản thuần túy
2/ Hình ảnh Chỉ việc đính kèm file.
3/ Công thức toán: Bạn có thể dùng Latex hoặc ảnh. Xem thêm tại đây.
4/ File đính kèm: Trừ các định dạng ảnh, bạn nên UPLOAD các định dạng khác lên http://www.mediafire.com/ hoặc các dịch vụ lưu trữ miễn phí khác và chỉ gửi Các liên kết kèm theo chú thích về file.
------
Nguồn cấp hoặc tài liệu tham khảo (nếu có)
Các liên kết: (nếu có)
------
Email của bạn:
Họ và tên: Không bắt buộc (nếu bạn không muốn nổi tiếng).
Nơi công tác:Không bắt buộc.
Lĩnh vực của bài đăng: Bắt buộc, chẳng hạn Hình học, đại số, điều khiển tối ưu v.v

----------------------------------------------------------

Nếu bạn thấy hướng dẫn dưới đây là rắc rối thì bạn chỉ việc:

Chúng tôi sẽ giúp nó xuất hiện ở đây đúng nguyên bản sớm nhất có thể được
-----------------------------------------------------------

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Email: vnmath.com@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét